card

Алсын хараа

Бид шилний салбартаа Тэргүүлэгч, Чиглүүлэгч, Үлгэр жишээ компани байна.


Эрхэм зорилго

Бид зөв Монгол хүнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, дэвшилтэт шинэ техник технологийг үйлдвэрлэлд байнга нэвтрүүлэн, дэлхийн стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд тогтмол нийлүүлж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн бизнесийн соёлтой ҮНДЭСНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧ компани байна.